RFID-kanban: CPS®RFID för maximal leveranssäkerhet

Snabbare, mer transparent, säkrare - radiofrekvensidentifiering eller RFID för kort, är ett väletablerat system för hantering av påfyllning av produktionsmaterial i tillverkningsindustrin och är en viktig byggsten i en effektiv värdekedja. Som C-Delar systempartner har vi använt denna teknik inom de industriella Kanban-systemen för resurssnål lagerhantering, automatiserad kartläggning av upprepade order och identifiering av svängningar i efterfrågan på ett tidigt stadium. RFID-kanban-systemen bidrar därför till en ännu högre försörjningstrygghet än den traditionella kanban-behandlingen.

CPS®RFID står för...

  • C-Delar lösningar med radiofrekvensidentifiering
  • Radiosändning av artikel- och soptunna data direkt från kundens produktionsanläggning till vår centrala förråd
  • Tidigt erkännande av efterfrågefluktuationer
  • Automatiserade upprepade order utan behov av skanning eller manuell inmatning

RFID Kanban Systems - Maximal säkerhet för din leveranskedja

Tekniken förklaras snabbt: Grunden är ett okänsligt chip med antenn, som kallas för en så kallad RFID-tagg eller RFID-transponder, som är fäst vid respektive objekt, i C-Delar området som en etikett på Kanban soptunna, och är flyttbar. Varje tagg kan identifieras med ett unikt nummer för datasäkerhet. Ett RFID-system består också av en avläsningsanordning för att detektera transpondern och sändningsenheten för dataöverföring eller för automatisk omordning av C-Parts för produktion. Den viktigaste skillnaden mellan systemen ligger i passiva eller aktiva RFID-transpondrar.

Medan passiva RFID-transpondrar inte har egen strömförsörjning och får energi att skicka data från det energifält som genereras av läsaren, har aktiva transpondrar sin egen energikälla, till exempel batteri, som initierar dataöverföringen.

Vi använder båda systemen, men gynnar främst system med passiva RFID-transpondrar, eftersom dessa är underhållsfria. Dessutom är det sömlöst möjligt att integrera system med passiva transpondrar och det behövs inga förändringar i kundprocesserna.

Olika RFID-systemlösningar - Timing frågor

iBOX®/iBOX®flex
iBOX®/iBOX®flex
Lastpallslåda med RFID

Ordern utlöses när tomma soptunna placeras i den intelligenta pallboxen, även lämplig för pallkanban.

Mer om iBOX®/iBOX®flex

iSHELF®
iSHELF®
Den intelligenta hyllan

Ordern utlöses när tomma soptunna placeras på den intelligenta hyllan i kanban-racket.

Mer om iSHELF®/iSHELF®flex

iPLACER®
iPLACER®
Flexibel RFID-modul

Mobil RFID-modul, där ordern placeras på platsen för förbrukning, precis vid arbetsstationen.

Mer om iPLACER®

iGATE
iGATE
Bulkhämtning via RFID

Bulkgenomsöker över 200 lagerplatser samtidigt och gör beställningen

Mer om iGATE

iPUSH®
iPUSH®
Ändra ordning med en knapptryckning

Ordern utlöses genom att trycka på en knapp

Mer om iPUSH®

Kontakta oss nu

Låt våra experter ge dig råd.

Kontakt

Kontakt

Vi finns här för dig!
Kontakta oss via telefon +46 10 121 99 00 or
via e-post till order@wuerthindustri.se.

Nedladdning