Arbetstrygghet - din starka partner. Med säkerhet.

CPS®SÄKERHET- Vi är starka för din säkerhet!

För att skydda dina anställda optimalt måste du välja rätt personlig skyddsutrustning (PPE). Som kompetent partner och TÜV-certifierad PPE-expert kommer vi från CPS®SAFETY-teamet står vid din sida diskutera förebyggande åtgärder och tillhandahålla lösningar tillsammans med dig. Du får också information om den rättsliga grunden och riktlinjer för dina anställdas säkerhet. Kontakta oss gärna på arbeitsschutz@wuerth-industrie.com för en enskild konsultation!

Standardisering

  • rengöring av product
  • leverantörspaket över flera platser

Kostnadsminskning

  • maximal tidsbesparing genom möjligheten till decentraliserad materialproduktion
  • övertagande av upphandling/disposition/inköp

Yrkesmässighet

  • övervakning av dina projekt genom våra experter med kunskap om produkter och industri
  • workshoppar och utbildningar

Arbetarskyddslagen reglerar genomförandet av arbetsmiljöåtgärder för att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Lagen syftar till att skydda och förbättra hälsan för alla anställda.

Vad är en riskbedömning?

Enligt lagen om arbetarskydd är alla arbetstagare skyldiga att göra en riskbedömning för att analysera riskerna. En riskbedömning bör ligga till grund för valet av lämpligt skydd. Särskilt riskens art och omfattning, riskens varaktighet och den anställdes risksannolikhet fastställs för de olika arbetsprocesserna. Därefter vidtas åtgärder för att skydda arbetstagaren. Företagen måste regelbundet kontrollera genomförandet av dessa åtgärder och regelbundet utbilda sig i användning av personlig skyddsutrustning.

Vårt sortiment av Arbetstrygghet

Andningsskydd
Andas djupt
Andningsskydd

Skydda dina luftvägar med korrekt användning av andningsmasker mot farliga gaser, ångor eller dimmor.

Ögonskydd
Ta hand om ögonen
Ögonskydd

Utan skyddsglasögon kan våra ögon utsättas för många faror, vidta lämpliga försiktighetsåtgärder nu!

Ögonskydd
Skydd för öronen
Ögonskydd

Använd öronproppar för att sänka ljudnivån på arbetsplatsen och öka koncentrationsförmågan.

Handskydd
Handskar för säkerhet
Handskydd

Minimera risken för handskador och hitta rätt handske för din applikation.

Huvudskydd
Optimalt skydd med hjälmar
Huvudskydd

Hitta skyddshjälmar och mössor för dina anställdas säkerhet på byggarbetsplatsen eller i branschen.

Hudskydd
Ta hand om din hud!
Hudskydd

Vi hjälper dig med planering och genomförande av hudskyddsåtgärder.

Fallskydd
Säker på höjder
Fallskydd

För många arbeten på hög höjd hittar du rätt säkerhetsutrustning i vårt sortiment för arbetssäkerhet.

Första hjälpen
Väl förberedd för en nödsituation
Första hjälpen

Enorm nödutrustning: plåster och förband, ögontvättar, bandagepåsar osv.

Försörjningskoncept för arbetstrygghet produkter

Lika viktigt som valet av lämplig skyddsutrustning är tillgången på objekten. Tillsammans med dig utvecklar vi bästa möjliga logistiklösning för leverans av arbetstrygghet produkter efter dina individuella behov

  • centralt i materiallagret
  • centralt på en fastställd plats i produktionen
  • decentraliserad till varje produktionsområde med de artiklar som krävs (t.ex. direkt i svetsverkstaden eller i förmonteringen, osv.)
Efterfrågestyrd förvaring av hälso- och säkerhetsartikla

Vi erbjuder olika hyllkomponenter som kan kombineras individuellt för att skapa en hylla som passar dina behov.

Gå till våra hyllsystem

Arbets- och skyddskläder samt skyddsskor

Hitta rätt arbetskläder eller professionella kläder för dina anställda och förse plaggen med företagets logotyp! Säkerhetsskor kan också beställas från oss i alla säkerhetsklasser i ett stort urval.

Mer om arbetskläder

Mer om skyddsskor

Tydlig inspektion och underhåll möten!

Inga fler försvunna! Gå för säkerhet i ditt företag och undvika onödiga olyckor och haverier! Ett företag ansvarar för att maskinen och utrustningen är i gott skick. Med vårt resurshanteringssystem ORSY®ONLINE har du alltid en översikt över alla avtalade besök för inspektion och underhåll.

Mer om ORSY®ONLINE

Kontakt

Kontakt

Vi finns här för dig!
Kontakta oss via telefon +46 10 121 99 00 or
via e-post till order@wuerthindustri.se.

Nedladdning