CPS®CARGO: lösningar för bygg- och jordbruksmaskinindustrin, automotive konstruktion,

Vem ansvarar för vår välutvecklade infrastruktur? Vem ser till att varorna lastas smidigt? Vem ser till att byggnaderna förblir stabila när de växer mot himlen? Det gör tillverkare av jordbruks- och byggmaskiner, fordon och järnvägstransporter.

Würth Industri Tjänst beslutade för mer än fem år sedan att specialisera sin nyckelförvaltning inom denna sektor för att bättre kunna tillgodose denna industris specifika intressen. CPS®CARGO tillhandahåller kundvård och rådgivning för följande sektorer:

 • CPS®CONSTRUCTION - tillverkare av byggutrustning
 • CPS®AGRICULTURE - tillverkare av jordbruksmaskiner
 • CPS®RAIL - Järnvägs-/trafikteknik
 • CPS®TRANSPORTATION - biltillverkning
CPS®CARGO - tillverkare av byggutrustning, tillverkare av jordbruksmaskiner

CPS®CARGO stöder dig inom alla dessa sektorer med...

 • Omfattande branschexpertis inom logistiska processer och strukturer
 • teknisk support för våra kunders individuella lösningar
 • ett nyckelkonto fältteam som känner till branschen och marknadens behov
 • ett internt nyckelkontoteam med omfattande kunskaper om produktanvändning
 • ett lagerutbud på mer än 200 000 artiklar specifikt för lastsegmentet
 • konstant utökning av produktsortimentet för att inkludera anpassade och skräddarsydda special delar
 • central och/eller lokal support för dina produktionsanläggningar
 • elektronisk kataloghantering
 • CAD-bibliotek i Würth
 • gränssnitt och elektroniskt datautbyte i olika format och protokoll
Kontakt

Kontakt

Vi finns här för dig!
Kontakta oss via telefon +46 10 121 99 00 or
via e-post till order@wuerthindustri.se.

Nedladdningar