Compliance

Compliance

Ömsesidigt förtroende, pålitlighet, ärlighet och rättframhet mot varandra och andra är grundprinciperna som Würth-gruppen vilar på. Grunden till den här företagsfilosofin lades redan på 70-talet av Reinhold Würth själv.

Det handlar inte bara att följa alla regler och lagar, utan om att upprätthålla den inställning bland medarbetarna som gjort Würth-gruppen så framgångsrik.

Det är just den inställningen vi vill främja. Samtidigt kräver vi att alla nationella och internationella lagar och regler följs till punkt och pricka. För att göra det tydligt för våra medarbetare såväl som för våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners har vi tagit fram konkreta förhållningsregler baserade på våra värderingar och sammanfattat dem i Würth-gruppens regelverk Code of Compliance.

SpeakUp

Reporting Hotline SpeakUp

Genom vårt regelverk förbinder vi oss att behandla varandra såväl som våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners hederligt. Undersökningar visar att tips från tredje part ofta leder till att ekobrott klaras upp. Därför har vi inrättat ett system så att inte bara anställda i Würth-gruppen utan även tredje part kan tipsa om ekobrott och andra allvarliga brott mot vårt regelverk. Det handlar om det internetbaserade systemet BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Med det här systemet kan du lämna in tips med namn eller anonymt. Eftersom vi strävar efter en öppen kommunikation uppmuntrar vi dig att ange ditt namn. I vilket fall hanterar vi dina uppgifter med hög sekretess och beaktar alla inblandade parters intressen.

Skapa en postlåda i BKMS-systemet så att vi kan kontakta dig. Det är viktigt om vi har följdfrågor eller om du vill utöka din anmälan med mer information vid ett senare tillfälle. Kommunikationen via postlådan är anonym om du önskar det.

Systemet är uteslutande till för att uppmärksamma eventuella ekobrott eller svåra, fördefinierade brott mot Würth-gruppens regelverk Code of Compliance. Om systemet missbrukas för andra syften kan det leda till åtal.

Här kan du lämna dina tips:
https://www.bkms-system.net/wuerth

Hämta Code of Compliance

Tack för din hjälp!