Industrilösningar

industrilösingar

Våra produkter och tjänster används överallt, från klassiska maskin- och systemtekniska anläggningar till vindkraftverken vid den tyska kusten, i Australiens malmgruvor och det europeiska järnvägsnätet.

Våra industrimoduler i CPS®-sortimentet sammanställs av expertteam som specialiserat sig på din sektor och på din marknad. De är exakt de innovativa och kompetenta partner som du behöver för den C-parts management som krävs vid dina produktionsanläggningar runt om i världen.

Hitta din bransch:

  • Leverantör till bilindustrin
  • Varor: byggnads-/jordbruksmaskiner, järnvägar, bilindustri
  • Förnyelsebar energi
  • Maskin- och systemteknik
  • Medicinteknik
  • Serieproduktion
  • Försvarsindustri