Vår företagsfilosofi

Företagskulturen inom Würth-gruppen kännetecknas av ömsesidig tillit, pålitlighet, ärlighet, uppriktighet, tillförlitlighet och öppenhet, både internt och externt.

För oss är ungdomlighet, glädje, optimism och prestationsvilja viktiga begrepp.

Att visa tacksamhet och uppskattning samt respekt för de anställdas prestationer är en grundförutsättning för att ett företag ska utvecklas.

Vi är ett företag som siktar mot tillväxt och innovation. Önskan att införa nyheter, nöjet med snabba lösningar och standardiserade processer inom värdekedjan – det är vad Wurth står för. Människorna står i centrum för vårt dagliga arbete.

Filosofi