Leverantörshantering

Aktiv leverantörshantering är en viktig faktor för att säkerställa produktkvalitet. Lokala kontrollanter finns på plats på våra viktigaste upphandlingsmarknader. På så sätt är det möjligt att bedöma leverantörer omedelbart och spåra genomförandet av åtgärder. Lokala aktiviteter hanteras och stöds av ett centralt leverantörshanteringsteam från Bad Mergentheim.

Produkter upphandlas från hela världen. På så sätt säkerställer vi att inköp görs till marknadspriser. Godkännandet av leverantörer är kopplat till specifika tekniska kriterier. Vi kontrollerar att dessa kriterier är uppfyllda genom granskning av leverantörer och hjälper leverantörerna att utveckla sin kompetens. Den här leverantörsutvecklingen är en integrerad del i det strategiska partnerskap som vi upprätthåller med våra leverantörer.

Det säkerställer en tryggad tillförsel av kvalitetsprodukter till våra kunder.

Internationales Lieferantenmanagement