Ackrediterat testlaboratorium

Våra anställdas omfattande expertis, våra förstklassiga anläggningar och det breda utbud av tjänster vi erbjuder är det som särskiljer Würth Industries testlaboratorium. Här är våra specialisters fokus inställt på förbindningsteknik. I vår portfölj finns tillämpningsorienterad testning av friktionskoefficient och torsionsprov, hårdhetsprovmetoder, dragprov och slagtålighetsprov, material- och ytprov och geometrimätning. Provstyckena bereds i laboratoriet med två produktionslinjer för metallografi och hårdhetsprovning. Sammanlagt täcker laboratorieområdet i trevåningshuset 800 kvadratmeter.

Specialister inom förbindningsteknik

Som innovativa pionjärer svarar vi på förfrågningar från hela världen, och vi ryggar inte för att utforska nya tillvägagångssätt. Vi utbildar materialprovare år efter år, och säkrar därmed den tekniska kompetensen i vårt team. Bland höjdpunkterna i vårt laboratorium finns världens största maskin för friktionskoefficienttest för förbindningsteknik som kan testa skruvar upp till storlek M80. En saltsprejkammare används för korrosionstestning, och komplexa form- och positionstoleranser mäts med hjälp av tredimensionell flersensorteknik i ett särskilt luftkonditionerat rum. Inom Würth Industrie Service inspekterar vi förbandselement för verksamhetsområden såsom godsmottagning, inledande provtestning, tillämpningsrådgivning och klagomålshantering.

Ackrediterad kompetens och officiellt provningscenter

Vi håller alltid siktet inställt på våra kunders krav. En del av vår filosofi är därför att kontinuerligt förbättra våra processer och vår kvalitet i varje etapp av arbetet. Vårt erkännande som ett ackrediterat provningscenter för mer än 50 standardiserade metoder och vår ackreditering i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 är bevis på vår kompetens och på den strikt tillämpade kvalitetsstyrningen i vårt laboratorium.

Teknik och expertis i perfekt kombination

Vår tekniska anläggning är omfattande, modern och av hög kvalitet. Den är en förutsättning för vårt breda utbud av tjänster som riktar sig till våra kunders nuvarande och framtida förfrågningar och behov.

SKRUVFÖRBAND

HÅRDHETS- OCH DRAGPROV

YTOR

GEOMETRI

MATERIALVETENSKAP

Accreditation certificate

Geaccrediteerd testlaboratorium

enligt DIN EN ISO / IEC 17025

Certificate of accreditation

Appendix to the accreditation certificate

Nedladdningar

Download

På det här ämnet hittar du följande dokument för nedladdning

Brochure Accredited Test Laboratory