CPS®ORSY – effektiv lagerstyrning

Lager- och beställningssystemet ORSY® togs fram i samarbete med våra kunder. Det här modulära systemet med anpassade hyllkomponenter uppfyller alla företags och alla avdelningars speciella behov. Systemet kan anpassas optimalt för de C-artiklar som behövs för varje tillämpning. Individuella lagerplatser försedda med streckkodsetiketter är enkla att ange med Würth-skannern så att återbeställning automatiskt aktiveras via vår online-butik.

Det här är ett idealiskt system för basvaror och förbrukningsartiklar som behövs med oregelbundna mellanrum:

  • Maximal processsäkerhet genom tydlig översikt över lagerbehållning och lagerstyrning
  • Enkel processhantering utan att dina interna strukturer belastas
  • Optimal användning av befintligt lagerutrymme
  • Snabb åtkomst
CPS®ORSY – effektiv lagerstyrning