Modulär systemmiljö

Systemlösningar är nyckeln till effektiv anskaffning av C-artiklar.

C-artiklar som kopplingar och fästelement har lågt värde men oproportionerligt höga anskaffnings- och processkostnader. Genom att använda sig av ett välanpassat anskaffnings- och systemkoncept kan man minska de höga kostnaderna och den tidskrävande administrationen till ett minimum.

Du bestämmer vilken typ av C-partsservice du vill ha, sedan sköter vi resten: från detaljerad, individuell projektplanering och implementering av systemet, till planering, anskaffning och kvalitetsstyrning ända fram till hantering av lager och distribution av varor till produktionslinjen.