Varuautomater i ORSY®mat-sortimentet för förbrukningsmaterial – Maximal säkerhet för din materialhantering

Förbrukningsartiklar som personlig skyddsutrustning, verktyg och maskiner med oregelbunden, oförutsägbar efterfrågan påverkar i hög grad företagets kostnader och effektiviteten som avspeglas i balansräkningen. Det är inte så mycket själva kostnaden för materialet som inverkar utan snarare anskaffningen av eller brist på förbrukningsmaterial som kostar dig och dina anställda massor av tid och pengar.

Förutom systemlösningar för produktionsmaterial tillhandahåller Würth ett omfattande koncept för förbrukningsmaterial – från anskaffning till förvaring och utdelning, till helautomatisk påfyllning.

Systemets modulära utformning är mycket flexibel så att det automatiserade systemet alltid blir överblickbart och helt tidsoberoende kan förse dig med de artiklar du behöver.

Vilket system passar för dina behov och för din arbetssituation?

Varuautomater

Varför ska man använda varuautomater?

Fördelar för dig

 • Tillgänglighet dygnet runt
 • Detaljerad kostnadsöversikt över dina C-artiklar
 • Maximalt tydlig process
 • Flexibel definition av produktsortimentet
 • Automatisk orderregistrering
 • Säker förvaring och åtkomst av högkvalitetsartiklar
 • Modulär utformning
 • Fri allokering av åtkomstbehörighet

Dina mål

 • Processeffektivisering
 • Fokus på kärnkompetens
 • Minskar belastningen på inköpsavdelningen
 • Färre fel
 • Automatiserade beställningsprocedurer
 • Optimerad lagerhållning och lagerstyrning
 • Decentraliserad materialförsörjning