ORSY®mat DR – utdragsbaserad varuautomat

Den utdragsbaserade varuautomaten är ett ekonomiskt och tillförlitligt alternativ för den som vill börja använda sig av automatiserad distribution av verktyg. Systemet passar för lagerhållning, försörjning och distribution av verktyg, underhållsmaterial, mät- och testutrustning samt högkvalitetsartiklar.

Nu kan du effektivisera din materialhantering ännu mer.

ORSY®mat DR – utdragsbaserad varuautomat

Utnyttja fördelarna med helautomatisk beställning:

  • Kan användas tillsammans med ORSY®mat FP och HX
  • Undvik tidsödande letande efter rätt verktyg
  • Minska antalet verktyg på lager och överlager, undvik onödiga dubbletter
  • Korta försörjningsvägar
  • Alla lådor låses och låses upp elektroniskt, sensorstyrt
  • Enkelt och användarvänligt