KANBAN-systemen och KANBAN-principen

Med de flexibla kanban-system som vi tillhandahåller under varumärket CPS®KANBAN får du en effektiv och tydlig lagerhållning och produktion. De här kanban-systemen används främst av stora industrikunder när de tillverkar och installerar sina produkter.

Det system som passar bäst för automatisk påfyllning används och anpassas för den speciella artikeln och för den aktuella arbetssituationen samt för de specifika behoven. Huvudsyftet är alltid att säkerställa maximal tillgång av rätt artikel i rätt mängd på rätt plats vid rätt tid vid själv produktionsanläggningen:

kanban

Principen för kanban-systemet har sitt ursprung i Japan och är mycket enkel: Det är ett rullande två-bingesystem som till skillnad mot traditionella försörjningsmetoder tillhandahåller C-artiklarna ”just-in-time”, direkt till förbrukningsplatsen. Systemet kan anpassas om behoven ändras och innebär maximal leverans- och försörjningssäkerhet vid sänkta lagernivåer samt minimal kapitalinsats.

Materialflödet i kanban-systemen hanteras med två bingar, båda utrustade med en streckkodsförsedd kanban-etikett, RFID-tag där kund, lagerplats, artikel, binge, batch och kvantitet anges.

All bingomsättning registreras och dokumenteras så att vi alltid kan informera dig om kanban-systemets status. Det här är möjligt med hjälp av vår egen programvara Kanban management och vårt specialiserade kanban-logistikcentrum i Bad Mergentheim (i Tyskland), samt streckkodsetiketterna, RFID-taggarna.

Dessa data används för schemaläggning av alla C-artiklar nära förbrukningsplatsen, för regelbunden optimering av lagernivåer och lagerteknik och för uppdatering av statistiska data. Som kund har du också tillgång till alla data via informationsplattformen CPS®ONLINE.

Samtidigt kan även olika specialdelar, ritningsbundna artiklar och specifika varugrupper hanteras effektivt. Våra anställda planerar ditt specifika, kostnadsoptimerade system tillsammans med alla avdelningarna. Vi implementerar systemet tillsammans med ditt företag och ger fortsatt support för produktstandardiseringen av dina C-artiklar.

kanban

När du inför ett kanban-system får du följande fördelar:

  • Maximal tillgänglighet för dina C-artiklar under tillverkningsprocesserna
  • Tydliga inköpsprocesser
  • Lägre anskaffningskostnader
  • Låg kapitalinsats
  • Större flexibilitet i värdekedjan
  • Konstant statusövervakning i kanban-system där vårt eget program Kanban management och informationsplattformen CPS®ONLINE används
  • Just-in-time-leveranser från logistikcentrumet i Bad Mergentheim (i Tyskland)
  • Tillgång till ett sortiment med över 1 000 000 industriprodukter
  • Personlig rådgivning av medarbetare med gedigen industrikunskap