CPS®ONLINE – tydliga kanban-processer

Hos våra kunder kommer alltid muttrar, skruvar och brickor automatisk på plats vid rätt tidpunkt.

I över 10 år har plattformen CPS®ONLINE försett dem med en central styrpunkt inom C-parts management-systemet där bingarnas rörelser analyseras och dokumenteras i realtid utan att beslutsfattare, inköpare eller montörer behöver ingripa. Kunderna kan när som helst och var som helst kontrollera status för sitt eget system, antingen via en PC eller på en mobil enhet (datorplatta eller smarttelefon). Det här ger maximal överblick över processerna mellan kund och leverantör.

https://extranet.wuerth-industrie.com/extranet/

CPS®ONLINE – tydliga kanban-processer

Alla fördelar i korthet:

  • Tydligt informationssystem för alla kanban-bingars rörelser
  • Funktioner för spårning och uppföljning ger information om påfyllningshändelser och artiklar
  • Omfattande analysfunktioner (förbrukningstakt, lageromsättning för vissa artiklar)
  • Direktbeställning möjlig vid tidpunkter med extra hög efterfrågan
  • Behörighetskoncept på flera nivåer för dina anställda
  • Sex språk tillgängliga för internationella produktionsanläggningar
  • Materialtillgänglighet och testcertifikat
  • Elektroniska nedladdningsfunktioner för fakturor, följesedlar, orderaviseringar och listor med artikeldata i alla standardfilformat