CPS®KIT – förmonterade monteringsmaterial

Vi producerar anpassade satser både för slutmontering av dina produkter på plats och för optimerad produktionsstyrning, som en del av vår C-partsservice.

Förutom ett stort urval standardiserade emballage och emballeringsprocesser har vi tagit fram speciallösningar för förmonterade monteringsmaterial som anpassas efter dina behov.

CPS®KIT – förmonterade monteringsmaterial

Du får del av följande tjänster:

  • Granskning av dina artikelförteckningar
  • Hjälp med standardisering av dina satser
  • Tillämpningsrådgivning när du väljer emballeringssystem
  • Utformning och tryck av baksidor till blisterförpackningar
  • Integrering av produktsortimentet i din process via ett antal logistikmoduler inom C-partsservicen

Kom till oss med dina idéer!

Diskutera dina planer närmare med kontakter som redan känner dig.