CPS®ASSEMBLY – förmonterade enheter

CPS®ASSEMBLY

Kärnprocessen

Fokusera din kapacitet och dina resurser på din kärnprocess genom att kartlägga dina kringprocesser med CPS®ASSEMBLY.

Mervärde

Öka din produktions mervärde genom att koncentrera dig på processer med högt mervärde och byta ut processer i tidigare led mot färdigmonterade enheter.

Logistikkostnader

Utnyttja våra erfarenheter överallt där kostnaderna för din huvudprocess orsakas av logistiken för C-artiklarna. Integrera dina enskilda enheter efter behov genom att använda olika CPS®-försörjningslösningar i produktionen.

Våra CPS®ASSEMBLY-lösningar ger dig möjlighet att köpa förmonterade enheter direkt från oss, som en del av vårt C-parts management-system. Beprövad kvalitet från specialistpartner garanterar maximal säkerhet för din process. Integrera den i din C-parts management för en optimal produktionsprocess. Våra aktiviteter fokuseras framförallt på följande aspekter på processoptimering, individuellt anpassade för exakt dina behov: