CPS®SAFETY – din säkerhet angår oss!

Det är viktigt att du väljer rätt personlig skyddsutrustning (PPE) så att dina anställda får bästa möjliga skydd. Som din expertpartner förser vi dig med säkerhetsutrustning från CPS®SAFETY-sortimentet. Vi diskuterar även förebyggande åtgärder och lösningar med dig. Du får också information om lagar och riktlinjer som gäller skydd av de anställdas hälsa och deras säkerhet.

Vårt produktsortiment omfattar:

  • Arbetskläder
  • Andningsskydd
  • Ögonskydd
  • Fallskyddsutrustning
  • Hörselskydd
  • Handskydd
  • Skydd för huden
  • Skyddsskor
Säkerhetsutrustning