RFID-baserad kanban: CPS®RFID-teknik för maximal leveranssäkerhet

Snabbare, tydligare, säkrare – radiofrekvensidentifiering, förkortat RFID, är ett fast etablerat system för hantering av påfyllning av produktionsmaterial inom tillverkningsindustri och är en av grundstenarna för en effektiv värdekedja. Som C-partssystempartner har vi använt den här tekniken inom industriella KANBAN-system för lean-baserad lagerstyrning, automatiserad kartläggning av återbeställningar och identifiering av förändringar i efterfrågan på ett tidigt stadium. System i CPS®RFID-gruppen ger därför ännu högre leveranssäkerhet än traditionella kanban-processer.

CPS®RFID står för ...

  • C-partsservice med radiofrekvensidentifiering
  • Radioöverföring av artikel- och bingdata direkt från kundens produktionsanläggning till vårt centrallager
  • Tidig identifiering av förändringar i efterfrågan
  • Automatiserade återbeställningar utan skanning eller manuell inmatning
RFID-baserad kanban

Vi använder system med passiva RFID-transpondrar. RFID-taggen, ett enkelt datamedium, används för all dataöverföring och lagrar alla data som typ av binge, artikelnummer, beskrivning, mängd och batch. Beställningen aktiveras sedan via anpassade iSHELF®-, iBOX®-, iBOX®flex- eller iDROPBOX®-system eller via något annat standardiserat system.