WOB-kanban (varor utan binge)

Våra tjänster:

  • Kontinuerlig kanban-process fram till varumottagning hos kund
  • Leverans av varor till kundens varumottagning
  • Varorna flyttas till enskilda behovsplatser av en av våra anställda
  • Varorna överförs till kanban-bingar av en av våra anställda
  • Tomma bingar skannas av en av våra anställda (aktiverar varubeställning)

Fördelar för dig:

  • Inget lager
  • Kortare leveranstid
  • Ingen posthantering
  • Betydligt enklare verifiering av följesedlar och fakturor
WOB-kanban