Full Service Kanban

Fullservice-kanban

Våra tjänster:

  • Kontinuerlig kanban-process för dina C-artiklar fram till enskilda förbrukningsplatser
  • Tomma bingar tas om hand och returneras
  • Fyllda bingar levereras och varor flyttas till enskilda behovsplatser
  • Fyllda kanban-bingar placeras i hyllsystem

Fördelar för dig:

  • Inget lager
  • Inga förfrågningar, ingen planering och inga order
  • Ingen varumottagning, lagerhantering eller flyttning av lagervaror
  • Ingen posthantering
  • Betydligt enklare verifiering av följesedlar och fakturor
  • Betydligt färre antal leverantörer