Former av kanban-processer

Påfyllning i ett kanban-system initieras beroende på efterfrågan och hänsyn tas till din industrisektor samt dina behov av och krav på C-artiklarna.

Tillsammans med våra kunder ringar vi in en lämplig servicenivå och teknik för den automatiska dataöverföringen. Vi skiljer mellan följande former av kanban-processer:

Olika former av kanban