Vad är C-artiklar?

Självklart är inte skruvar, muttrar och brickor de viktigaste komponenterna i ett system eller i en maskin. Men de här C-artiklarna är viktiga för en fulländad slutprodukt.

C-artiklarnas egenskaper:

 • Artiklar av sekundär betydelse för slutprodukten
 • Billiga material med ett maximalt värde < EUR 20,00 per detalj
 • Hög anskaffningskostnad jämfört med värdet
 • Utjämning via materialkostnader
 • Artiklar som hanteras som bulk

Även om inköpsvolymen av de här C-artiklarna är mycket låg är anskaffningskostnaderna mycket höga. Under högkonjunkturer då efterfrågan är stor kan hanteringen av upprepade beställningar och koordineringen av de här artiklarna utgöra ett i det närmaste oöverstigligt arbete för företag inom tillverkningsindustrin.

Det är där som Würth Industry kommer in med sin C-partsservice, sitt kanban-system och andra modulära logistiksystem.

Benefits of C-Parts management
 • Benefits of C-Parts management
 • Customised supply direct from Bad Mergentheim to all European customers
 • Individual combination of system solutions
 • Adjustment of inventory levels and planning in line with economic conditions
 • Ongoing extension of the product range in accordance with current industry requirements
 • Use of innovative technologies such as RFID
 • Specially developed software (KMS Kanban Management System) for bin management
 • Continuously monitored delivery cycles to automatically replenish your C-Part requirements
 • Personal, on-site service by one of our field engineers
 • Individual support provided by one of our employees in the office
 • Team of experts with extensive industry skills and knowledge of your market
 • Dual shift system and Saturday working for maximum delivery speedin accordance with economic conditions
 • Use of innovative technologies such as CPS®RFID, ORSY®mat and many more
 • Personal on-site support
Calculate your cost savings

Save time and costs

 

The Efficiency Calculator analyzes how the usage of system solutions can affect your ordering process.