6 R-regeln: ”C-Parts. Med säkerhet"

6 R-regeln

”6 R-regeln” beskriver de sex övergripande målen som understödjer varumärket ”C-artiklar. Med säkerhet”. Det innebär att tillhandahålla

  • rätt produkt
  • vid rätt tid
  • till rätt plats
  • i rätt mängd
  • med rätt kvalitet och
  • till rätt pris