Teknik och service

Tekniska krav

Allt i containern installeras på ett professionellt sätt och säkras ordentligt för transport enligt säkerhetsföreskrifterna.

Du kan få din container i en rad olika färger och försedd med ditt företags logotyp. Det ger dig en fullt utrustad container med ett tydligt budskap till dina kunder.

Exempel:

Tekniska krav
Tekniska krav
Tekniska krav

Reparation på plats

Dina containrar utsätts för enorma påfrestningar ute på byggarbetsplatserna, ändå måste de alltid motsvara de krav du har. Därför övervakar vi dina containrar inte enbart vad gäller logistiken, vi kontrollerar dem också ur teknisk synpunkt. Personal från vår tekniska avdelning kan alltid reparera skador som uppstår på containrar och utrustning under arbetet; det här arbetet utförs helst när containern står på lager. Vi övervakar och förnyar vid behov CSC-certifieringen från tyska Lloyd.

Reparation på plats
Reparation på plats
Reparation på plats
​ ​