Containertyper

Materialförvaring

Förvarar du ditt eget material på själva byggarbetsplatsen?

Inga problem – vi kan anpassa logistiksystemen efter behoven för just ditt installationsprojekt, så att dina processer blir ännu effektivare.

Vi förser dig med den service du behöver på plats, levererar de C-artiklar som du behöver, till exempel fästelement, elmaterial, säkerhetsutrustning, tillsatsmaterial och tillbehör genom våra innovativa logistiksystem ORSY och KANBAN eller via e-handel.

Med våra logistiksystem får du många fördelar

  • Leveranssäkerhet
  • Materialtillgång utan slöseri
  • Du slipper flaskhalsar genom planerad återbeställning baserat på användningen
  • Inget mer arbetsintensivt beräknande av projektrelaterat material
  • Retur av varorna i containern när projektet är slutfört
  • Förvaring av material och container tills de behövs för andra projekt

Artiklar behöver inte längre räknas, kontrolleras och returneras till materiallagret och överskottsmaterial på byggplatsen behöver inte kasseras.

Exempel på materialcontainrar för förvaring av C-artiklar, personlig skyddsutrustning, små elartiklar och förbrukningsartiklar:

Materialförvaring
Materialförvaring
Materialförvaring
Materialförvaring
Materialförvaring

Verktygsförvaring

Behöver du professionella verktyg både hemma och utrikes?

Definitionen av verktygkvalitet är relativ. Framförallt när man arbetar på internationell nivå är det viktigt att alltid ha tillgång till rätt verktyg, med den vanliga professionella kvaliteten, när man installerar sin utrustning.

Vi är din perfekta partner, en partner som ger dig frihet så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Du bestämmer vilka verktyg du behöver på plats, och vi planerar och utformar rätt lageranläggning för dig, på ett välorganiserat och logiskt sätt.

Exempel:

Verktygsförvaring
Verktygsförvaring
Verktygsförvaring
Verktygsförvaring
Verktygsförvaring
Verktygsförvaring

Mobil verkstad

Vill du kunna arbeta precis som om du vore på din egen produktionsanläggning?

För att kunna arbeta på plats med de professionella verktyg som du är van vid är det extremt viktigt att du har ett logistiksystem som förser dig med den höga kvalitet som du behöver, vid rätt tid och på rätt plats. Vi levererar de maskiner, den utrustning och de industriverktyg som du behöver, tydligt sorterade och säkert packade.

Vi planerar din mobila verkstad för professionell användning ute hos kund, så att du har allting du behöver för att installera din utrustning.

Exempel på arbetsplatscontainrar som vi kan leverera till byggarbetsplatser speciellt för dina behov:

Mobil verkstad
Mobil verkstad
Mobil verkstad
Mobil verkstad
Mobil verkstad
​ ​