Vad innebär C-parts management?

Med det modulära systemet C-parts management får du maximal leveranssäkerhet för dina C-artiklar, lagernivån sänkt till ett minimum i produktionen och samtidigt kapitalinsatsen minimerat så långt det är möjligt.

C-Parts

I C-parts management ingår:

  • Optimal skräddarsydd C-partsservice under varumärket CPS® service uppfyller dina krav
  • Inte enbart organisering av dina C-artiklar
  • Alla logistiktjänster från anskaffning, implementering och kvalitetssäkring till leverans av reservdelar, teknisk support och utbildning
  • Samordning av dina C-partsleverantörer
  • Förenkling av dina processer, bättre överblick över hela försörjningskedjan och maximal leveranssäkerhet
  • Sänkta kostnader och bevarade resurser vid produktion, materialflöde och inköp