Vad är C-artiklar?

Självklart är inte skruvar, muttrar och brickor de viktigaste komponenterna i ett system eller i en maskin. Men de här C-artiklarna är viktiga för en fulländad slutprodukt.

C-artiklarnas egenskaper:

  •  Artiklar av sekundär betydelse för slutprodukten
  •  Billiga material med ett maximalt värde < EUR 20,00 per detalj
  •  Hög anskaffningskostnad jämfört med värdet
  •  Utjämning via materialkostnader
  •  Artiklar som hanteras som bulk

Även om inköpsvolymen av de här C-artiklarna är mycket låg är anskaffningskostnaderna mycket höga. Under högkonjunkturer då efterfrågan är stor kan hanteringen av upprepade beställningar och koordineringen av de här artiklarna utgöra ett i det närmaste oöverstigligt arbete för företag inom tillverkningsindustrin.

Det är där som Würth Industry kommer in med sin C-partsservice, sitt kanban-system och andra modulära logistiksystem.